Oroliga elever i Roma

Vid en demonstration på Romaskolan på tisdagen protesterade eleverna i sjunde klass mot att klasserna i höst blir färre och samtidigt större.
Romaskolan tvingas ta bort en lärartjänst inför hösten och det innebär att fyra klasser i årskurs sju kommer splittras och blir istället tre till hösten. Rektor Nils-Göran Gottlander tror att det här kommer att drabba undervisningen negativt, men han säger också att klasserna ändå inte kommer bli onaturligt stora. Eleverna är oroliga för att de i fortsättningen inte kommer att hamna i samma klass som sina kompisar.