GOTLANDS KOMMUN

Allt mindre olja används

Gotlands kommun har minskat sitt oljeberoende. Från 1 500 kubikmeter olja till 500 kubik under 2009. Även den privata uppvärmningen med olja har minskat kraftigt och är nu nere i under 1 000 kubik per år.

Däremot ökar bränsleförbrukningen i kommunens bilar. Men försäljningen av bensin och diesel minskar totalt sett på Gotland, sa ekostrateg Helena Andersson i samband med kommunfullmäktiges budget 2009.