Strängnäs

Politiker hoppar av demokratiberedning

Tolv politiker från samtliga sex oppositionspartier i Strängnäs har beslutat att hoppa av kommunens demokratiberedning. Det är en protest mot att beredningens ordförande (S) inte vill diskutera utveckling av medborgarinflytande, säger Dag Bremberg från Mariefredspartiet.

Han säger att avhopparna inte längre vill sitta på meningslösa möten och ta emot arvoden. I stället kommer de att ha egna möten för att diskutera en alternativ politik. Förhoppningen är att före valet kunna lägga fram ett förslag om demokratiutveckling, som stöds av ett flertal partier.

– Demokratiberedningen hade som mål att ta fram en ny politisk organisation. Det kom vi långt med. Vi var överens att minska antalet nämnder. Men när Leif Lindström kom in som ordförande så skulle inget ändras. Hela det arbetet var bortkastat. Alla ledamöter som hade jobbat i två år eller mer kände att det var meningslöst att gå på hans möten, säger Bremberg.

Enligt Dag Bremberg i Mariefredspartiet så försöker partiet ha fokus på en bra medborgardialog.

– Hur får man människor att vara med och ha inflytande? Vi går åt olika håll. Det finns ett missnöje i exempelvis Stallarholmen där man känner sig överkörda. Det finns medborgare som vill vara med, men inte får det.

Mariefredspartiet vill att varje kommundel, i Åker, Stallarholmen och Mariefred, ska ha ett direktvalt organ där det finns mandat att fatta beslut om de lokala frågorna utan inflytande från kommunfullmäktige.

– Vi vill ha ett rejält medborgainflytande, säger Dag Bremberg.

Leif Lindström (S), ordförande i Strängnäs demokratiberedning tillbakavisar kritiken om att han som ordförande inte tar medborgarfrågorna på allvar.

– Ingen har hört av sig till mig och sagt samma sak. Är det något jag brinner för så är att jobba med medborgarfrågorna. Det gör vi på olika sätt. Vi ska exempelvis dra igång med ett projekt som innebär att man som medborgare kan skriva förslag till politikerna, som kan ge ett ökat inflytande än dagens medborgarförslag. Vi ska också försöka hitta medborgardialogplatser som i Torshälla där kommunen och landstinget samarbetar. Vi håller på med det, men ett bekymmer har varit att många politiker varit borta från sammanträdena. Det är ett uttryck för något annat tror jag. Vi har varit överens i beredningen om vad vi ska göra. Jag känner inte igen mig i beskrivningen, menar Leif Lindström.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se