Våldet ökar bland fascistmotståndare

Fascistmotståndare som tar till våld blir allt vanligare, visar statistik från Säkerhetspolisen, Säpo. Antalet anmälningar av misshandel, skadegörelse och vandalisering ökade med nära 50 procent första halvåret 2003, jämfört med samma period 2002.