Vulkanblixtar skvallrar om askmoln

Vulkanen Eyjafjallajökull har inte bara gett ifrån sig en massa aska. Den har slagit blixtar också. En forskargrupp från New Mexico är nu på Island för att mäta vulkanblixtarna. Blixtmätning vid fjärran vulkaner skulle kunna bidra till framtida askmolnsprognoser eftersom mycket blixtar och mycket aska hänger ihop

Lava, aska och ett dovt muller - så känner vi Eyjafjallajökel. Men ett så pass stort vulkanutbrott som detta producerar också blixtar. Professor Ronald Thomas och hans forskargrupp, från New Mexico Institute of Technology i södra USA, har rest till Island för att mäta vulkanblixtar.

– Riktigt hur blixtarna uppstår vet man inte, säger Ronald Thomas. Vi tror att askpartiklarna som kommer från vulkanen är elektriskt laddade.

Ronald Thomas grupp har nu satt upp sex mätstationer för att fånga upp radiosignaler som avges från blixtarna. Genom att man jämför precis när signalerna når de olika stationerna, kan man få en bild av var blixten kom ifrån.

Det finns två skäl att vilja känna vulkanblixtarna bättre: Dels är de farliga. Ett tätt askmoln som driver iväg från en vulkan kan vara som ett intensivt åskmoln. Dels skulle blixtmätning vid fjärran vulkaner kunna bidra till askmolnsprognoser eftersom mycket blixtar och mycket aska hänger ihop.
– Vi tror att alla stora utbrott med mycket aska har mycket blixtar, säger professor Ronald Thomas.

Nu när Eyjafjatllajökel håller sig så lugn blir det inte mycket blixtar, till forskarnas besvikelse. Men de kopplar upp sin mätutrustning mot internet och lämnar kvar den när de reser hem och om vulkanen sätter fart igen kan de sitta hemma i New Mexico och se blixtdata strömma in.

Men det är inte otroligt att grannvulkanen Katla snart sätter fart.
– Det skulle bli ett mycket större utbrott som vi tror kommer att innebära mycket blixtar, säger professor Ronald Thomas från New Mexico Intsitute of Technology.