Få hot men tuffare för FKanställda

Hoten har ökat i landet mot Försäkringskassans personal. Bara under de tre första månaderna har 270 hot utförts och det är dubbelt så många som samma tid förra året, eller flera än under hela 2008.

Men på Gotland är det lugnare. På utlandskontoret berättar Tord Ekman att ett brevhot "om vitt pulver" varit det allvarligaste de senaste åren, något som togs på stort allvar.

På lokala försäkringscentret i Visby vid Söderväg finns områdeschef Jerker Sjöberg och 27 anställda. Han säger att ett handfullt antal hot framförts det senaste året och att arbetsklimatet blivit tuffare för de anställda.

Men "ännu är inte toppen eller botten nådd" beroende på hur man ser det. 2012 tror Jerker Sjöberg blir tuffast, både bidragsmässigt och kanske hotmässigt.

reporter lasse.ahnell@sr.se

Eter måndag 26 april 2010