Råvarupriser och strejk pressar SCA

I dag kom pappers- och hygienföretaget SCA med sin rapport för det första kvartalet. SCA är indraget i den pågående papperskonflikten, men det finns också ett annat mörkt moln på himlen.

Råvarupriserna stiger snabbt, säger SCA:s vd, Jan Johansson.

– Vi har haft en otrolig uppgång på råvaror. Vissa råvaror har gått upp med 140 procent jämfört med i fjol. Med tanke på det tycker jag att vi har lyckat hantera det ganska väl. Men vi har en kontrsktsportfölj som gör att vi inte kan snabbt få ut kostnadshöjningar när råvarorna går upp så här. Så vi ser att vi kommer att kompensera oss i andra halvåret för de här uppgångarna på råvaror.

Är det framför allt ökade råvarukostnader som är hotet i dag?

– Ja det är det som har slagit på resultatet.

Resultatet för SCA blev ungefär som första kvartalet förra året, 1,5 miljarder kronor före skatt, om man räknar med kostnader för omstruktureringar.

Jan Johansson tycker sig se bättre tider framöver men för kvartalet som gick var det trögt på flera håll. Lägre priser på viktiga produkter för SCA såsom mjukpapper och tryckpapper, samtidigt som kostnaderna för råvarorna som sagt sköt i höjden.

Samtidigt hotar den pågående papperskonflikten att bli dyr för SCA. Sedan den 16 april har arbetet legat nere vid SCA Kraftliner Munksund. Nu i kväll utvidgas konflikten till bland annat SCA Obbola utanför Umeå.

– Det största problemet för oss är förtroendet hos våra kunder. För 30 år sedan såg världen annorlunda ut. I dag kan kunderna hitta nya leverantörer och det är väl den största risken med en sådan här konflikt: att vi inte har kunderna kvar när den är över.

Hur många miljoner om dagen förlorar ni?

– Vi har inte gått med någon exakt summa för det. Vi har ersättning också från Svenskt Näringsliv för den här konflikten. Den stora skadan ligger nog mer långsiktigt på kundsidan, säger Jan Johansson, SCA:s vd.

Sören Granath
soren.granath@sr.se