Gotland

Små utsikter nå miljömål

Utsikterna att Sverige och Gotland ska nå miljömålen är mindre nu än vid förra valet. Det visar en kartläggning Sveriges Radio gjort. På Gotland räknade länsstyrelsen 2006 med att 5 av 15 miljömål inte skulle uppnås. I fjol satte de upp ytterligare två mål på listan över de som är omöjliga att klara i tid; övergödningen och levande skogar.

Miljömålen ska vara uppnådda år 2020. Länsstyrelsens mått på om de kan uppnås eller inte är smiley-gubbar. Gröna glada gubbar betyder att målen kan nås i tid. Röda, ledsna gubbar betyder att målen inte kan nås i tid. Gula gubbar som varken är glada eller ledsna betyder att målen inte kan nås, om det inte görs särskilda satsningar.

Sveriges Radios kartläggning visar en märkbart försämrad prognos att nå målen. Totalt för alla län har de röda gubbarna blivit 38 fler - medan de gröna bara blivit 13 fler sen 2006.

Gotland har alltså två nya röda gubbar och en ny grön gubbe - målet att inte skada ozonskiktet förväntas vara uppnått år 2020, och det klarar de flesta län. Om länsstyrelsen på Gotland fått mer pengar till skogen, kunde chansen att nå målet sett annorlunda ut, säger Emilie Vejlens, som är ansvarig för miljömålsarbetet på länsstyrelsen.

Övergödningsmålet däremot kan inte nås för att naturen inte hinner återhämta sig i tid - men där satsar länsstyrelsen på att minska lantbrukets utsläpp.

Nu vill regeringen att miljömålen bedöms annorlunda. Länsstyrelserna gemensamt har kommit fram till att det förslaget gör att fem röda gubbar blir gula - utan att miljön förbättras på nåt sätt. Enligt Emilie Vejlens räcker det att förutsättningar finns att nå målen på sikt.