Bjruholm

Bjurholm vill ta emot Örträsk

Frågan om att ändra kommungränsen så att Örträsk kan tillhöra Bjurholm istället för Lycksele vill kommunfullmäktige i Bjurholm nu gå vidare med.

Örträskbygdens aktionsgrupp ligger bakom ansökan om ett kommunbyte. Frågan handlar bland annat om att aktionsgruppen vill behålla gruppboendet Öregården i Örträsk. Det kan bli enklare om orten tillhör Bjurholms kommun.

Lycksele kommun är emot att Örträsk ska tillhöra Bjurholm istället. Men nu när Bjurholm har sagt ja, så är det Kammarkollegiet som ska utreda och fatta beslut i ärendet.

SR Västerbotten
news.vbtn@sr.se