Beslut om förbud mot köttklister

Idag beslutar Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livmsedelssäkerhet om att förbjuda köttklister. Köttklister ska användas till att klistra eller limma ihop små köttdelar så att de ser ut att vara större köttbitar. Intitiativtagare till förslaget om att förbjuda klistret är Åsa Westlund, socialdemokratisk EU-parlamenterariker. Hon debatterar frågan med Christoffer Fjellner, moderat i Europaparlamentet.