Fyra långtradare blockerar E4:an

Polisen i Östergötland varnar för trafikproblem på E4:an i höjd Linköping på morgonen och förmiddagen efter en trafikolycka där totalt fyra långtradare var inblandade under natten.

En person skadades allvarligt när ett av fordonen körde rakt in i ett av de andra, berättar Jan Fryksén vid polisen i Östergötland för SR Sörmland.

Det hela började med att en av långtradarna fick väja för ett djur. Lastbilarna har blockerat både norr- och södergående körfält och det kan komma att ta flera timmar att få E4:an helt framkomlig igen, enligt Jan Fryksén.

Den första lastbilen, som fick väja för djuret, kom söderifrån. I och med det skar den ut i sidan och välte. Strax efter kommer två lastbilar norrifrån och stannar för att kontrollera läget. Sedan kommer en fjärde lastbil och kör av okänd anledning in i lastbilen närmast framför, säger Jan Fryksén.