Umeå

Umeå kommun gick plus 2009

Umeå kommun fick ett överskott på 73 miljoner kronor 2009. Av årets överskott beslutade kommunfullmäktige att avsätta ytterligare 60 miljoner kronor för att finansiera kulturhuvudstadssatsningen, vilket de flesta partier var överens om. Vänsterpartiet ville minska avsättningens storlek och istället satsa på kollektivtrafik och sociala insatser.

Överskottet på 73 miljoner kronor var efter avsättning till fortsatt tryggande av pensioner med 60 miljoner kronor. Resultatet före avsättningen är 28 miljoner kronor sämre än 2008, bland annat en effekt av minskat skatteunderlag med över 100 miljoner kronor.

Liksom tidigare står kommunens handel med el från Stornorrfors kraftstation för en stor del av inkomsterna och väger därmed upp skattebortfallet. 2009 blev resultatet för elhandeln 157 miljoner kronor, också det något lägre än 2008.