HYLLINGE

Miljökontoret: utred kostnad för sanering

Miljökontoret vill att man tittar på den totala kostnaden för att behålla den förorenade bullervallen. Det är inte alls säkert att det är billigare att ha kvar den än att ta bort den.

Bullervallen i Hyllinge läcker både natriumsulfat och stinkande rötslam. Det trots att man sen några år tillbaka sanerar bullervallen fortlöpande och dessutom lägger på makadam för att förhindra läckage.

Saneringsarbetet kan behöva pågå i tiotals år framöver och bli väldigt dyrt. Därför vill miljökontoret nu att man gör en utredning för att ta reda på vad man ska göra med vallen och se om det inte blir billigare att ta bort den en gång för alla.

Gunilla Nordström
gunilla.nordstrom@sr.se