Nyköping

Bostäder går före miljön

Miljöfrågorna har hamnat långt ned på prioriteringslistan i Nyköping sen förra valet, trots att kommunen för första gången haft ett kommunalråd från miljöpartiet. Det menar den oberoende miljödebattören i Nyköping Viking Olsson.

Han anser att kommunen för all framtid säljer ut viktiga områden i skärgården och att det får allvarliga konsekvenser för miljön.

– Det är så hemskt att se att de sista bitarna nu offras, säger Viking Olsson. En bebyggelse som man släpper fram är ju oåterkallelig. Vad man nu gör är Svärdsklova och innan dess var det Lappetorp och innan dess stora villasamhällen borta vid Vålarö. Och Risö är, som jag uppfattar det, en totalt förstörd natur.

Med ålderns rätt har Nyköpings miljöprofil Viking Olsson slutat klänga i klippstupen för att ringmärka berguv, men han fortsätter att försvara naturen med näbbar och klor. Han säger att han är chockad över exploateringen med företrädesvis exklusiva villor och han bävar för konsekvenserna om det fortsätter i dagens takt.

– Om tio år upptäcker man vad man har förlorat. Nyköpings orörda skärgård finns inte längre.

Särskilt besviken är han på att miljöpartiet varit så tyst i de här frågorna, trots att partiet har ett eget kommunalråd. De har inte gjort något för miljön, säger han.

– Icke ett skvatt och det är ju ganska konstigt, tycker Viking Olsson.

Malin Hagerström är ny i politiken sen ett par år, men står på andra plats på Miljöpartiets lokala lista. Kustexploateringen är inget hon känner igen från partiets interna diskussioner och hennes svar om partiets hållning kunde vara mer uttömmande.

– Vi värnar allemansrätten och strandskyddet, säger Malin Hagerström.

Hur känner du inför att man bygger ut vid Lappetorp och Svärdsklova och att man gör en ny översiktsplan med målsättningen att kunna öka bebyggelsen?

– Vi vill verka för att Nyköpings kommun ska vara en attraktiv kommun att flytta till.

Både de styrande Moderaterna och oppositionen Socialdemokraterna är för fortsatt utbyggnad.

– Det finns ett vägval, säger Urban Granström, Socialdemokraterna. Ska stan växa åt det hållet så måste man tillåta mer byggnation.

– Naturvärdena ska vara kvar, men samtidigt finns det alltid utrymme att kunna bebygga också, säger Anne-Marie Wigertz, första namn på moderaternas lista till kommunvalet i Nyköping i höst.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se