HÄRjeDALEN

Beredskapsplan för dammbrott i Ljusnan

Att bo nära en kraftverksdamm innebär alltid en risk - om den skulle brista. Även om risken är mycket liten, måste de boende kunna evakueras. Idag presenteras därför en beredskapsplan för dammbrott i Ljusnan.

Det är Länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtland, kommunerna längs Ljusnan, Fortum och Vattenregleringsföretagen som gemensamt tagit fram planen.

Den beskriver hur signalen "viktigt meddelande" kommer att ljuda och vilka uppsamlingsplatser människor ska bege sig till.

Ett dammbrott innebär inte att någon flodvåg sköljer över kommunen, men en successiv nivåhöjning av vatten ytan som gör att människor behöver komma i säkerhet.