Dödhjälp inskrivet i lagen enligt Linköpingsprofessor

Socialstyrelsens klargörande om att en patient har rätt att få avbryta en livsuppehållande behandling är ingen nyhet, det konstaterar idag Lennart Nordenfelt som är professor i Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet.

Denna rätt finns sedan länge inskriven i Hälso- och sjukvårdslagen, menar Lennart Nordenfelt, som ingår i en forskargrupp som analyserar centrala etiska begrepp för människor och djur.

Samtidigt förstår han att det här är en svår fråga för läkare, och att vägledning behövs.