Ingen garanti mot vårdväntan

Landstingspolitikerna erkände idag på sätt och vis att de inte klarar av att garantera patienterna vård inom 30 minuter efter avtalad besökstid. En motion från kristdemokraterna om att alla som fått vänta mer än 30 minuter skulle få pengarna tillbaka fick inte stöd av några andra partier.
Argumenten på fullmäktigemötet i Kristdala idag gick ut på att ett sådan garanti skulle skapa ännu mer stress på mottagningarna, och leda till att färre fick hjälp, eftersom man inte skulle våga sätta upp dem på en tid. Förslaget har dock inte helt avslagits - utan kommer komma upp igen på ett annat fullmäktigemöte.