Norge och Ryssland enas om Barents hav

Efter 40 års oenighet kom Norge och Ryssland i dag överens om hur Barents Hav i Norra Ishavet skall delas mellan de båda länderna.

Det var under den ryske presidenten Dmitrij Medvedevs besök i Oslo som principerna för en överenskommelse slogs fast.

Norges statsminister Jens Stoltenberg var mycket nöjd i dag:

– Vi har blivit eniga om den viktigaste olösta frågan mellan Norge och Ryssland, en fråga vi har förhandlat om i 40 år. Vi har enats om alla delar i en helhetslösning.

Efter 40 år är Norge och Ryssland överens om hur man skall dela upp Barents Hav mellan sig. Det gäller alltså den del av Norra Ishavet som ligger norr om Norge och Ryssland upp mot Svalbard och den ryska ögruppen Frans Josefs land.

Här har de båda länderna haft olika åsikter om var gränsen skall gå. Men nu är man alltså överens och delar området i princip två lika delar.

Under den långa osäkra tiden har Ryssland och Norge kommit ganska väl överens om fisket i området. Men man räknar också med att där finns olja och det gör tillgången till Barents Hav ännu värdefullare.

Det här är ett av många omstridda områden i Arktis där länderna i norr försöker säkra så stora områden som möjligt åt sig själva nu när klimatförändringen gör att nya fyndigheter av mineraler, gas och olja kan bli tillgängliga.

Jens Stoltenberg pekar på att det är viktigt att inte använda maktspråk, utan stöda sig på folkrätten, när man skall komma överens, som man nu har gjort om Barents Hav.

– Det är ett uttryck för den vikt våra två länder lägger vid folkrätten och inte minst att vi som arktiska havsländer menar att folkrätten måste vara styrande i samtalet mellan två grannländer, sa Jens Stoltenberg.

Christer Fridén, Sveriges Radios Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se