Drogtester i skolan får fortsätta

Två myndigheter gör nu helt motsatta bedömningar om drogtesterna av elever på en gymnasieskola i Nässjö är lagliga eller inte. Tidigare har Skolinspektionen sagt nej, men i går sa Justitieombudmannen ja.

Nu anser Anne-Marie Begler som är Skolinspektionens generaldirektör att lagen måste förtydligas.

– Utifrån skolornas aspekt är det väldigt viktigt när två tillsynsmyndigheter kommer fram till olika beslut, att rättsläget klargörs från lagstiftarens sida, säger hon.

Nässjö kommuns beslut att införa drogtester för gymnasieleverna har blivit en följetong. Kommunen har hela tiden pekat på att testerna är frivilliga, men Skolinspektionen har ändå sagt nej eftersom man hävdar att eleverna kan känna en press att delta och att det skulle vara ett brott mot integriteten.

När kommunen ändå valde att sätta igång med testerna anmäldes kommunen till Justitieombudsmannen. JO gör alltså en annan tolkning än Skolinspektionen och ger kommunen rätt.

Enligt JO är Nässjös modell tillräckligt frivillig för att det ska leva upp till lagens krav. Därmed står alltså de två olika granskarna för två olika lagtolkningar.

– Det är naturligtvis väldigt viktigt för de enskilda skolorna att få en bedömning från statens olika tillsynsenheter, säger Anne-Marie Begler.

Skolinspektionen diskuterar nu hur man kan gå vidare för att få ett klarläggande om hur lagen ska tolkas och överväger att skriva till regeringen.

Att det skulle vara fritt fram för alla skolor nu, det vill inte Anne-Marie Begler gå med på, utan varje nytt fall kommer granskas för sig utifrån frvilligheten. Men vad det gäller Nässjö så släpper Skolinspektionen nu efter JO:s besked det ärendet, även om man fortfarande anser att kommunen bryter mot lagen.

– Det är naturligtvis så att de finner stöd i JO:s beslut för att fortsätta sina drogtester. Vi kommer nu att säga att vi kritiserar Nässjö kommun och därmed avslutar vi ärendet härifrån, säger Anne-Marie Begler på Skolinspektionen.

Daniel Rundqvist i samarbete med SR Jönköping.
daniel.rundqvist@sr.se