Utreder flygplatsens framtid - jobbar samtidigt åt flygindustrin

Det företag som gjort en utredning av Västerås flygplats åt Västerås stad, WSP Sverige, har samtidigt ett stort samarbete med flygindustrin.


Enligt bolagets personal- och informationsdirektör Siv Axelsson finns ingen risk för jäv, eftersom det är ett stort bolag och helt olika människor som jobbar med de olika frågorna.

– Det är väldigt olika människor, det är ju professionella personer i varje led och var och en har ju sin yrkeskodex, sin yrkesheder och sitt professionella jag, säger Siv Axelsson.

Idag ska kommunstyrelsen i Västerås fatta beslut om eventuellt fortsatt stöd till flygplatsen. Enligt förslaget till beslut ska flygplatsen få ett engångsbelopp på 35 miljoner i aktieägartillskott plus 15 miljoner i årligt driftbidrag.

Ett viktigt underlag i beslutet är rapporten från analys- och teknikföretaget WSP.

Enligt rapporten skulle det bli stora negativa effekter på lång sikt av en flygplatsnedläggning när det gäller arbetstillfällen och ekonomi i Västerås – så stora att det skulle löna sig för Västerås Stad att täcka flygplatsens underskott på omkring 20 miljoner om året istället för att lägga ner.

WSP har även tagit fram en rapport som gäller Halmstads flygplats, med liknande slutsatser.

Men WSP har flera affärsområden än analys och strategi som gjort utredningen, bland annat byggprojektering. Så här skriver bolaget på sin hemsida:

"WSP har en lång tradition av samarbete med flygindustrin över hela världen."

Vidare står att WSP:s åtaganden exempelvis kan omfatta stora infrastrukturprojekt som start- och landningsbanor, terminalbyggnader, trafikledning och transporter. WSP:s byggprojektörer har haft många och omfattande projekt på Arlanda, bland annat ombyggnad av en flygterminal och en ny centralbyggnad.

Men det är ingen risk alls att det här påverkar bolagets utredningar, som görs i en helt annan del av bolaget, menar Siv Axelsson:

– Jag ser inte vad vi skulle tjäna på det, att göra på det sättet därför det skulle ju förutsätta att vi var helt övertygade om att vi skulle få ett uppdrag i ett senare skede.

– Dessutom tror jag att vi skulle bli ganska kortlivade på marknaden, och vår ambition är att ha långsiktiga kundrelationer och att våra kunder ska känna förtroende för vad vi gör, säger Siv Axelsson till P4 Västmanland.

Patrik Åström
nyheterna.vstm@sr.se