Stor ökning av antalet långtidsarbetslösa

Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt under det senaste året. Framförallt märks ökningen i de län som traditionellt sett har haft låg arbetslöshet.

I Jönköpings län, som har den största ökningen i landet, har andelen långtidsarbetslösa nästan fördubblats.

– Arbetslösheten har ökat mest i de regioner som har mycket industri, för att det är en industrikris vi har gått igenom nu. En del av de regioner är inte regioner eller län som traditionellt sett har haft hög arbetslöshet utan tvärtom, om vi tittar på Kronobergs län och Jönköpings län i Småland, det är län där arbetslösheten varit exceptionellt låg under ganska lång tid. De ha nu närmats sig rikets genomsnitt och fått en ganska kraftig procentuell förändring av sin situation, säger Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Nästan 80 000 är långtidsarbetslösa i landet, vilket innebär att den gruppen ökade med närmare 60 procent förra året.

I Jönköping är knappt 2 600 personer långtidsarbetslösa, vilket är en ökningen med nästan 100 procent på ett år.

– Bara den här konjunkturnedgången med en sådan stor ökning av arbetslösa i alla kategorier var en chock för alla. Det var man inte van att hantera, varken jag, kommun eller näringsliv sedan innan, säger Linda Schön, arbetsförmedlingschef för Gislaved, Värnamo och Gnosjöregionen.

Men Linda Schön tycker sig se en ljusning även för de långtidsarbetslösa nu när arbetslösheten inte ökar på samma sätt längre.

Enligt analyschefen Clas Olsson är risken att långtidsarbetslösa slås ut mer eller mindre för gott från arbetslivet inte lika stor som vid tidigare lågkonjunkturer.

– Det som är skillnaden nu är att man stängt av många av de vägar ut ur arbetslivet som har funnits tidigare, det går inte att förtidspensioneras av arbetsmarknadsskäl och så vidare. Det finns incitament för fler personer att stanna kvar och fortsätta att söka ett jobb, därför tror jag inte att vi kommer få en lika stor utslagning av arbetskraft i den här lågkonjunkturen sen tidigare, säger Clas Olsson.

Katarina Helmerson
katarina.helmersson@sr.se