Regeringens nya rättsprogram

Hårdare straff för snatteri

I morgon så lägger regeringen fram sitt rättsprogram som handlar om nya lagar och straff. En av de lagändringar som läggs fram är att det ska bli hårdare straff för snatteri. Om den ändringen går igenom så höjs straffet för snatteri från högst sex månaders fängelse till högst två års fängelse.

Hårdare straff för snatteri

Tisdag 27 april 2010 00:00

I morgon så lägger regeringen fram sitt rättsprogram som handlar om nya lagar och straff. En av de lagändringar som läggs fram är att det ska bli hårdare straff för snatteri. Om den ändringen går igenom så höjs straffet för snatteri från högst sex månaders fängelse till högst två års fängelse.

Regeringen vill ha skärpta straff på snatterier. Men då måste man överge ordet snatteri och kalla det för (mindre) stöld för att kunna ge maximerat straff på två års fängelse. Det regeringen vill ha stopp på är de systematiska snatterierna där ligor åker från affär till affär.

 – Jag tycker att man måste lyfta upp den här problematiken för den stöld som det är. För man tar något som man inte har rätt att ta, säger justitieministern

Men eftersom straffskalan ändras så kan också straffet bli hårdare för en person som snattar impulsivt som en engångsföreteelse men justitieminister Beatrice Ask tror att straffet avskräcker:

 – De flesta är engångsförbrytare, säger hon.

Hur vet du det?

 – Ja, det vet vi ju att de flesta begår bara ett brott, i särskilt ungdomar, säger justitieministern.

En ytterligare lagskärpning gäller att publicera bilder på privata personer på nätet.

 – Vi vill ha stopp på bilder som har tagits på nakna personer och sedan skickats runt i mejl eller på någon webbsida, säger Beatrice Ask.

Ur lagen:

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se