Värmepumpar värmer Sverige 2050 tror KVA

Kungliga vetenskapsakademin presenterar nu sin rapport om hur Sverige ska kunna bli fossilfritt till år 2050. Akademin lyfter fram värmepumpar som man anser hittills varit underskattade och beskriver utvecklingen som en tyst revolution. Om 40 år skulle eldrivna värmepumpar i villor och köpcentrum kunna stå för 25 procent av Sveriges totala värmebehov, säger professor Harry Frank i energiutskottet.

-- Till 2050 så räknar vi med att elvärmepumparna kommer att bidra med 30 terrawatttimmar, från dagens 10, säger Harry Frank på KVA.

Redan idag finns det runt 800 000 värmepumpar i svenska villor som tar sin energi från luften, eller berggrunden eller vatten. Ofta ger de tre gånger mer värmeenergi än man stoppar in som el. Sveriges samlade värmepumpar ger fem gånger mer förnybar energi än alla vindkraftverk i landet. 

Och mer blir det. För i villor med el-element lönar det sig på bara några år att byta mot en värmepump så några statliga subventioner tror inte Harry Frank behövs, det löser sig ändå. Ökningstakten är så stor idag enligt akademins beräkningar, att inom 4 decennier skulle alltså energin från alla värmepumpar kunna stå för en fjärdel av landets värmebehov enligt harry Frank.

– Alla som installerar elvärmepumpar borde ju få ett brev från regeringen och tacka för att nu har ni ju bidragit med att vi ökat den förnybara andelen i Sverige, tycker Harry Frank

Kungliga vetenskapsakademins energiutskott tror att Sverige nästan kan bli fossilfritt till år 2050, men att det sannolikt kommer finnas en del fordon kvar som går på bensin eller diesel och att till exempel stålindustrin kommer att behöva kol till sina processer.

Akademins tidigare kritiserade slutsatser om en begränsad tillväxt av vindkraft i Sverige och globalt står fast i slutrapporten. När det gäller den kraftiga ökningen av värmepumpar till år 2050 så säger värmepumpsforskaren Jan-Erik Nowacki (utt nowatski) på Kungliga Tekniska högskolan att det är möjligt, men hänger på den politiska viljan:

– Det är inte orimligt det de säger, men det fordrar att man tycker att det är bra det här med värmepumpar. Och att nå dit innebär förmodligen också att vi inte bara värmer våra småhus med värmepumpar utan att vi också övergå till att vi värmer våra lokaler och större hus med värmepumpar i högre utsträckning, säger Jan-Erik Nowacki.