Västernorrland

Fler anmälningar mot poliser

Antalet anmälningar mot polisen i landet ökar.

På fem år har antalet anmälningar ökat med över 1000 stycken. Från 4324 år 2005 till 5329 år 2009.

I Västernorrland ökade antalet anmälningar mot polisen från 129 till 160 på samma period. Anmälningarna minskade dock med över 30 stycken mellan år 2008 och 2009.