Återvinning

Många resor för gotländsk plast

All den plast som samlas in på Gotland bränns inte längre vid Cementa i Slite. Plasten skickas istället till fastlandet där den sorteras, för att eventuellt skickas tillbaka till ön.

Alla plastförpackningar som samlas in på Gotland, nära 800 ton, har fram till nu bränts i Cementas ugnar i Slite.

Numera skickas alla plastförpackningar istället till Swerecs anläggning i Bredaryd i Småland. Där sorteras plasten och det som går att återvinna förvanldas till plastpellets eller plastflingor och skickas tillbaka till plastindustin för att bli nya förpackningar. Plast kan i dag återanvändas 4-5 gånger.

Men den plast som är för dålig för att återvinna buntas ihop och skickas tillbaka till Gotland för att brännas i Cementas ugnar i Slite.

En del av den gotländska plasten gör därför flera resor till och från ön.

Men rent miljömässigt är det bättre, säger Peter Ingvarsson vid FTI

- Det är bättre att återanvända de plastförpackningar man kan använda än att elda upp återvinningsbar plast, säger Peter Ingvarsson.