"Kan leda till tappat förtroende"

De brister som Upplandsnytts granskning visat i interutredningarna mot poliser i Uppsala län kan leda till minskat förtroende för den här sortens utredningar. Det tror Thomas Bull professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

- Det är ett problem att man inte vidtar grundläggande utredningsåtgärder som att förhöra vittnen och de utpekade och det kan ju innebära att de som anmäler anser att det är meningslöst att anmäla och att  kan innebära att man tappar förtorende för sådana här utredningar. Samtidigt inser jag att många gånger kanske det är så att åklagare  har ansett att det är meningslöst med vidare utredning om det bara är uppgift som står mot uppgift, särskilt om det uppstått när några av de klagande eller vittnen är berusade, säger Tomas Bull.

- Jag har viss förståelse för hur man resonerar, men jag tycker ändå att det vore bra att alltid hålla förhör med den som är utpekad och den som gjort anmälan för att se om det finns ytterligare information som skulle göra det möjligt att gå vidare.

- Jag tycker att det vore positivt att göra en förändring mot att poliser som utreder andra poliser organiseras i en egen internutredningsmyndighet. Det skulle göra det lättare att visa att de som utreder poliser inte jobbar nära dem de utreder.

Maria Ridderstedt P1 morgon