Blekinge

Varannan har förtroende för vården

Drygt hälften av Blekinges invånare har stort förtroende för vården som ges vid länets vårdcentraler.

56 procent av länets invånare har stort förtroende, vilket är samma nivå som landet i stort.

Landstinget Blekinge utmärker sig positivt när länsborna får bedöma vilken tillgång de har till sjukvård. 82 procent av de som bor i Blekinge tycker att tillgången är god. Den siffran kan jämföras med 78 procent för hela landet.

Det här visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting.