Katrineholm

Personuppgifter i sociala medier granskas

Datainspektionen har besökt Katrineholm för att se hur kommunrepresentanter hanterar peronsuppgifter i sociala medier.

Allt fler företag, kommuner och myndigheter finns på Facebook, Twitter och bloggar. Nu vill Datainspektionen ta ställning till om användningen av sociala medier kan krocka med personuppgiftslagen.

För att kunna ta ställning till det måste inspektionen först se hur det fungerar och det är det den nu undersöker i bland annat Katrineholm.