Östergötland

Nytt askmoln berör länet

Ett nytt askmoln ligger över mellansverige just nu och både Norrköping och Linköpings flygplatser berörs.

De flygbolag som flyger här måste ha tillstånd av Transportsstyrelsen vilket samtliga bolag också har.

Att man nu behöver gör en mer grundlig teknisk genomgång efter flygning hoppas Mari Torstensson, flygplatschef i Norrköping, inte ska leda till förseningar.

– Det hoppas vi inte ska ske, men det är ju det som skulle kunna hända, eftersom man efter flygning i zon 2 måste göra genomgångarna .

Inte heller avgångar och ankomster från Linköpings flygplats kommer att påverkas enligt den senaste prognosen.