"Kraftigt ökade kostnader"

Skottning gav förvaltning underskott

Tekniska förvaltningen ser ut att göra ett underskott på totalt sex miljoner i år, visar förvaltningens prognos. Orsaken är främst den snörika vintern.

Egentligen är ekonomin för det första kvartalet mer dyster än så - för kvartalsresultatet visar ett underskott på 45,6 miljoner.

Men då är intäkter på 35 miljoner, som statsbidrag och internhyror, inte bokförda.

Det väntade underskottet i år beror främst på den snörika vintern. Förvaltningen talar om "kraftigt ökade kostnader för vinterväghållning".