Stockholm

Åklagaren krävde fängelse för af Donner

I rättegången mot den förre Röda Korset-chefen, Johan af Donner, som avslutades i dag, yrkade åklagaren på fängelse i minst fem år, medan hans advokat Leif Silbersky ansåg att han borde få ett mildare straff.

Johan af Donner ska, enligt åtalet, i samarbete med två leverantörer till Röda Korset och Cancerfonden, ha förskingrat 7,7 miljoner kronor från organisationerna under 9 års tid.

Tingsrätten avslog dock åklagarens begäran om att af Donner skulle häktas. Tingsrätten ansåg att det inte finns någon flyktfara. Domen kommer den 26 maj.