Norrbotten

Småföretagarna är optimistiska

På ett halvårs tid har optimismen bland småföretagarna i länet skjutit i höjden.

Både när det gäller orderingång, omsättning och expansion tror nu småföretagarna på ljusare tider, enligt den återkommande undersökningen Småföretagsbarometern.

Men när det kommer till utsikterna att anställa personal är småföretagarna i Norrbotten allt annan än optimistiska.

Anders Englund äger Ebenjarka konferenscentrum utanför Luleå. Han hör till de företagare som känner av att vinden har vänt.

– När det vände så vände det väldigt snabbt. Och det säger alla andra som är i samma bransch som jag, säger han.

Under vårvintern har han haft så mycket kunder att han inte kunnat ta emot alla som velat komma. Samma tid förra året pekade alla kurvor nedåt.

Att döma av Småföretagsbarometern, en undersökning bland företagare som görs två gånger om året, är Anders Englunds berättelse ganska typisk.

Och det är en ljus bild som tecknas i undersökningen.

Förväntad orderingång och omsättning i Norrbotten ligger rejält över snittet i riket. Nästan fyra av fem tror på expansion och det ger Norrbotten en topplacering i landet.

Men något motsägelsefullt finns det ett område där Norrbottensföretagarna är betydligt mer pessimistiska än riksgenomsnittet: Nyanställningar.

För trots att många tror på att deras verksamhet ska växa, ser man mörkt på möjligheten att nyanställa.

Också Anders Englund på Ebbenjarka konferenscentrum har planer på att utöka verksamheten men är tveksam till om det betyder fler anställda.

– Vi är väldigt långsiktiga i Norrbotten. Anställer man någon så är det inte så att man gör det snabbt och tänker att om det inte går som jag tänkt mig så avvecklar vi. Man säger inte så gärna upp någon, säger han.

Johan Winblad
Sveriges Radio Norrbotten
johan.winblad@sr.se