sverige

Skillnad i dödsorsaker mellan länen

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- kärlsjukdomar. Men det är stora skillnader mellan vad människor dör av i olika län, enligt Socialstyrelsen. Dödsfall på grund av alkohol är till exempel minst vanliga i Jämtland medan Skåne är det län där flest dör av alkoholrelaterade skador.

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom är störst i Norrbottens län och lägst i Halland. Och självmord är betydligt vanligare i Gävleborg än i Jönköpings län.

Under 2008 avled 91 542 personer i Sverige. Fler män än kvinnor dör som unga. 86 procent av dem som dör är 65 år och äldre, och dödsorsakerna skiljer sig åt mellan åldrarna.

Cancer är den främsta dödsorsaken bland kvinnor i åldrarna 65-69. Över hälften av dessa avlider i cancer. Bland personer över 95 år dör bara fyra procent i cancer. Fallolyckor som dödsorsak ligger däremot på samma nivå i alla åldersgrupper.