Falköping

Hälsokostjätte varnas för farlig reklam

Läkemedelsverket kräver 750 000 kronor i vite av Falköpingsföretaget Hela Pharma. Orsaken är att företaget i marknadsföringen hänvisar till otillräckliga studier. Dessutom saknas viktig bruksanvisning på produkten, som heter Helaflex.

Viktig information om produkten Helaflex som ska finnas med i förpackningen saknas enligt Läkemedelsverket. Bland annat finns det ingen upplysning om att läkare bör uppsökas ifall symptomen man har förvärrats, eller inte går över.

Senast för ett år sedan varnade Läkemedelsverket för Hela Pharmas produkt Fortodol, som flera användare förgiftats av. De drabbades av leverskador, och också dödsfall förekom i Sverige och utomlands. Även Fortodol var en produkt som sades lindra ledbesvär.

– Det handlar här om att vilseleda konsumenten, så att man tror att man ska bli botad, när man borde kontakta läkare för att få råd om medicinering, säger Ragnhild Johnsson på Läkemedelsverket.

Hela Pharmas VD Mathias Lundblad vill inte medverka i Radio Skaraborg, men kommenterar läkemedelsverkets kritik med att företaget lyssnat på Läkemedelsverket, och nu kommer ändra sin marknadsföring, så att den följer reglerna.

Bristande instruktioner
Hela Pharmas missvisande instruktioner, kan innebära att man kanske kontaktar en läkare när det är för sent, enligt läkemedelsverket. Även en uppmaning om att läsa noga på instruktionerna fattas.

Dessutom har företaget i sin marknadsföring hänvisat till en studie som påstår att läkemedlet ska ge "halverad smärta efter 8 veckor". Det här är inte godkänt som studie enligt läkemedlelsverket, eftersom den bara är baserad på "lång erfarenhet".

All felaktig marknadsföringen måste nu läkemedelsföretaget skriftligen försäkra om ska upphöra. Gör dom inte det kan dom komma att krävas på 750 000 kronor i vite. Effekterna av sån här felaktig marknadsföring kan ge skadliga konsekvenser, berättar Ragnhild Johnsson.

– Det kan leda till en felanvändning eller överkonsumtion.

Sandra Neergaard
sandra.neergaard@sr.se