Personal vill stoppa nedläggning

Många protester kommer nu från de anställda inom äldreomsorgen i Nässjö mot de tuffa nedskärningar som planeras. Bara tre veckor innan korttidsboendet Syrenen skulle flytta till Parkgården fick de anställda veta att en nedläggning av verksamheten diskuterades. I ett brev till kommunen protesterar de anställda och menar att en nedläggning inte sparar några pengar. Också de anställda på nedläggningshotade Sandsjövik protesterar mot besparingsplanerna. Omsorgsnämnden i Nässjö har möte idag för att diskutera de olika alternativen för att klara budgeten.