Söderhamn

Giftig udde blir rekreationsområde

Giftsaneringen av Stugsundsudden i Söderhamn går framåt. I augusti påbörjades arbetet att ta bort 65 års föroreningar från området och nu är en fjärdedel klart.

På Stugsundsudden i Söderhamn har det bedrivits impregnering. Marken är därför kraftigt förorenad av kreosot, kiselaska och arsenik, på vissa ställen mer än andra. Men nu har saneringen kommit en bra bit på vägen.

– Det är otroligt skönt och glädjande att det har gått så bra hela vägen, säger Margareta Örn-Liljedahl som är miljöutvecklare i Söderhamn

Innan man går ut på området måste man byta skor för att inte släpa med oss giftig jord hem. Trots att området har varit inhägnat har personer tagit sig in för att bland annat rasta sina hundar, ett tilltag som kan vara mycket farligt för hälsan menar projektledaren Per Dahlstrand.

– Det grus och dam som finns på skor och i hundars tassar följer ju med hem och får man det i sig av det kan det påverka människan. Med arsenik räcker det med 15 mg för att vi ska sluta våra dagar på jorden, säger han.

På det område som är färdigsanerat har 44 000 kubikmeter grävts upp och ungefär hälften har fraktats bort till speciell förvaring. Totalt handlar det om drygt tio tusen lastbilar och fler blir det.

De övriga tre områdena ska nu saneras och fram till sista maj ska det dygnet runt muddras på fyra områden i vattnet.

I månadsskiftet oktober-november räknar man med att alla sanering är avklarad, sedan ska det bli tillgängligt för söderhamnarna.

– Det kommer att bli ett nytt rekreationsområde för Söderhamnare och andra. Man ska kunna vandra utmed fjärden här, säger Margareta Örn-Liljedahl.

Totalt beräknas saneringen kosta närmare 80 miljoner kronor och bekostas till största delen av Naturvårdsverket.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se