Linköping

JK kritisk mot polisens utredning av JAS-mutor

Polisen borde ha satsat mer resurser på att utredda de misstänkta mutorna vid försäljningen av JAS-plan. Det konstaterar Justitiekanslern som gått igenom ärendet.

I fallet arbetade endast två personer med att utreda misstänkta mutor i samband med försäljningar av planet till Sydafrika, Tjeckien och ungern. Överåklagare Christer van der Kwast lade sedan ner förundersökningen utan att väcka åtal.

JK anser att polisen borde tillsatt mer resurser och prioriterat ärendet högre.