TIBRO

Hellre betalkort än kontanter i Tibro

På torsdagen börjar ett för Skaraborg unikt samverkanprojekt för att få bort kontanthanteringen. Mycket kontanter i omlopp på banker och i butiker kan locka till rån och våldshandlingar, menar polis, handeln, bankerna och kommunen.

Det är samarbetet "Tryggare Tibro" bestående av handeln, bankerna, polisen och kommunen som uppmanar Tibroborna att använda betalkort för att minska brottsligheten som kontanter för med sig.

De båda kontorscheferna i Tibro, Christer Landegren, Nordea och Joakim Gerhardsson, Swedbank säger till Radio Skaraborg att kontanthanteringen blivit ett bekymmer i samhället.

– Banker och numera butiker blir utsatta för rån och våld i väldigt stor omfattning. Så det här ser vi som en lösning som vi kan samverka om i Tibro, berättar Christer Landegren.

Förra året skedde enligt Svensk Handel över 1000 butiksrån i Sverige, och genom att minimera kontanthanteringen skyddar man de anställda inom handeln och bankväsendet mot rånrisken.

Mer kort mindre kontanter
Projektet kommer att fortsätta under hela året och förutom bankväsendet och handlarna i Tibro är även polisen och Svensk Handel en del av samarbetet för att främja användningen av betalkort.

"Tryggare Tibro" tänker bland annat locka med en extra morot för att få kommuninvånarna att använda kort som betalningsmedel, säger Joakim Gerhardsson.

– I höst kommer Tibroborna att märka av att det kommer att vara aktiviteter i butikerna och tävlingar.

Lockar med tävlingar
Magnus Thomson, handelsutvecklare, är kommunens representant i samverkansprojektet. Han förklarar mer om vad Tibroborna har att vänta.

– Det kommer att vara en butikstävling under fem månaders tid, då man om man handlar med kort i Tibro kan vinna presentkort på rätt mycket pengar, faktiskt. 

Lisa Andersson
lisa.andersson@sr.se