Stora skillnader mellan överlevnad i lungcancer

Chansen att överleva lungcancer är dubbelt så hög i Sverige och Norge som i Storbritannien, det visar en undersökning, trots att de tre länderna har ungefär samma kostnader för sjukvård.

Forskarna i studien undersökte hur många patienter med lungcancer som levde fem år efter att de fått sin diagnos. I Sverige överlevde runt elva procent av männen och sexton procent av kvinnorna så länge. I Storbritannien levde sex procent av männen och åtta procent av kvinnorna.

Enligt forskarna kan skillnaderna bero på att skandinaver är mer medvetna om risken för lungcancer och att patienter oftare behandlas med både läkemedel och kirurgi här, jämfört med storbritannien.