Misshandlade barn tvingas vänta på hjälp

En polisanmälan om barnmisshandel tar ofta längre tid att utreda än vad lagen tillåter.

Enligt Rädda barnen har mer än hälften av förra årets anmälningar tagit mer än tre månader att handlägga.

Det är förödande för de drabbade barnen, säger Rädda Barnens psykolog Åsa Landberg.

– Det innebär i värsta fall att barnet fortsätter att misshandlas. Utredningarna blir sämre, för både barn och vittnen har svårare att minnas om det tar för lång tid.

Psykologen Åsa Landberg har vid Rädda barnens mottagning för barn och unga i kris i Stockholm mött många misshandlade barn som, farit illa på grund av att utredningarna tar för lång tid.

Enligt siffror från Åklagarmyndigheten hade över hälften av drygt 8 000 anmälningar gällande misshandel eller grov misshandel av barn under femton år, tagit mer än 90 dagar att handlägga.

Finns det en skäligen misstänkt ska ett beslut om åtal göras inom den tidsgränsen enligt lagen. Genomsnittet ligger istället på 130 dagar.

– Arbetssituationen hos de åklagare som handlägger den här typen av mål är oerhört ansträngd, säger överåklagare Marianne Ny, som är chef för åklagarkammarens utvecklingscentrum i Göteborg.

Vem ansvarar för att det ser ut så här?

– Ytterst är det naturligtvis ledningen. Det är en fråga om att prioritera bland knappa resurser.

Problemet har varit belyst en längre tid, och Marianne Ny har nu stora förhoppningar på ett särskilt projekt som drog igång första mars i år.

Åklagarmyndigheterna i Helsingborg och Sundsvall, i första hand, ska under två år utveckla ett mer effektivt samarbete med polisen.

Till exempel ska åklagare finnas på plats tidigt i utredningen.

– Åklagaren ska i princip alltid ha möjlighet att vara närvarande vid barnförhöret för att snabbt kunna ge direktiv om vad som ska ske efter att förhöret har ägt rum.

Marianne Ny, överåklagare vid åklagarkammarens utvecklingscentrum i Göteborg.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se