Tema: Vem har rätten till hembygden?

Främlingsfientliga grupper håller på att lägga beslag på ordet hembygd.
Det menar man inom hembygdsrörelsen, en Sveriges största folkrörelser, som nu vill ta tillbaka begreppen. I ett samarbete med stiftelsen Expo ska rörelsen lära sig att känna igen och bemöta främlingsfientlig argumentation.
Hur kan historien förena istället för att söndra?
Och vem har rätten till begreppet hembygd?