Norrbotten

Fortsatt positivt för LKAB

Gruvbolaget LKAB gjorde en vinst på närmare 1,4 miljarder för årets första kvartal. Det är en dryg miljard bättre än motsvarande kvartal förra året.

Omsättningen för samma tid var på 4,4 miljard, en fördubbling från första kvartalet förra året.

I en kommentar till bokslutet skriver LKAB:s vd Lars-Erik Aaro bland annat:

"Under det första kvartalet 2010 fortsatte den höga efterfrågan på LKAB:s järnmalmsprodukter. Leveranserna ökade med 117 procent till 6,3 miljoner ton.

LKAB:s lager av järnmalmsprodukter har fortsatt att sjunka och är mycket låga. Den höga leveranstakten har inneburit en positiv resultatutveckling.

Efter genomförda investeringar under 2000-talet i förädlingsverk, logistik och hamnar har den trånga sektorn förflyttats till rågodsproduktionen i gruvorna. Detta har ytterligare förstärkts under kvartalet eftersom produktionsområden har stängts vid risk för seismisk aktivitet (bergrörelser).

Den stränga vintern har försvårat såväl lastning som lossning i Narvik, och isläget i Östersjön har hindrat kundernas båtar att hämta produkter från Luleå malmhamn i planerad utsträckning.

Utbetalningar för huvudnivåerna samt LKAB:s kostnader för samhällsomvandlingarna i Malmfälten kommer att vara fortsatt höga de närmaste åren.

Marknadsutvecklingen ser fortsatt mycket positiv ut för helåret 2010. Den kinesiska importen av järnmalm visar inga tecken på avmattning, samtidigt som det internationella utbudet av järnmalm fortsätter att vara lägre än efterfrågan.

De flesta aktörer räknar med markanta prisökningar på järnmalm under 2010. Den långsiktiga bilden för LKAB är oförändrat positiv."

Sveriges Radio Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se