Malmö

Snart kan man ha trädgård på 10:e våningen

Intresset för att odla i stan är just nu stort i Malmö. Därför planerar bostadsbolaget MKB ett 10-våningshus i Augustenborg där de boende inte bara ska odla på trottoaren utan även på sina balkonger.

Susanne Rikardsson som är utvecklingschef på MKB har stora planer för huset.

– Om fem år går du in i ett kafé i botten av huset, och bakom huset ligger ett drivhus där man odlar mycket av det man använder sig av i kaféet. Sedan tar du trappan eller hissen upp till din lägenhet, där du på din uteplats både har ett drivhus och odlingsbänkar, säger hon.

Förhoppningen är att det år 2015 ska finnas mellan 30 och 50 färdiga 2:or och 4:or i huset som ska heta Greenhouse Augustenborg. De man tänker sig ska flytta in i huset är främst barnfamiljer som inte vill lämna stan blandat med unga par och pensionärer som söker ett livsstillsboende.

Susanne Rikardsson tror att det som förenar hyresgästerna kommer vara ett genuint miljöengagemang.

– De som bor här vill göra någonting mer än det vanliga. Och sedan vill de flesta av oss ha någon form av kontakt med det gröna, säger utvecklingschefen.

MKB som ligger bakom planerna på huset menar att det inte bara handlar om att ge möjlighet att odla mat på ett spektakulärt, utan att det även finns andra värden i den här typen av byggen.

– Det handlar om att människor ska trivas hos oss, tycka att de har ett bra boende men också om att trivas i Malmö.

Samtidigt som man bygger ett nytt hus kommer man att renovera och göra om den gamla panncentralen i Augustenborg som också kommer att byggas ihop med det nya huset. Man tänker sig att SLU i Alnarp eller Malmö högskola ska bedriva någon typ av undervisning eller forskning i huset och på så sätt skapa en mer levande miljö i området.

Men i Greenhouse Augustenborg kommer bolaget även att satsa på miljöteknik i form av exempelvis solfångarsystem, energisnåla lösningar och vertikal grönska på husets väggar. Vad det kommer att kosta att bo där är dock ännu oklart.

Tobias Wallin
tobias.e.wallin@sr.se