krokom

Kämpar för att behålla patienterna

Hälsovalsreformen innebär att patienter fritt kan välja hälsocentral i länet - både landstingets och så småningom privata. En hälsocentral som kämpar för att inte tappa patienter till Östersund är Krokom. Man är orolig över att Åsborna ska välja Östersund istället, så att Krokom tappar resurser.

- Hälsovalet är en utmaning, vi måste försöka behålla pateienterna. Farhågorna finns, men i Föllinge är det nog ingen fara - de får vi behålla. De som bor i Ås och i närheten av Östersund kan mycket väl lämna oss, det är en farhåga, säger Rut Malmrot som är enhetschef och distriktssköterska på Krokoms hälsocentral.

Nu satsar Rut Malmrot och hennes personal extra på Ås-området så att inte patienterna ska ta sin vårdpeng och gå till hälsocentralerna i Östersund.

- Vi öppnar upp, ska börja ha läkarmottagning i Ås - det blir fullt utbyggt till hösten men vi har redan nu i vår smugit igång det. Dessutom blir det barnmorska 1 dag i veckan och utökad distriktssköterskemottagning.