LIDKÖPING

Nytt boende tar emot flyktingbarn

Nya boendet för ensamkommande flyktingbarn i Lidköping slår upp sina portar på måndag. Stor möda har lagts på att välja ut lämplig personal till boendet och erfarenheten och kompetensen hos de anställda är stor. På boendet finns bland annat läkare, pedagoger och socionomer.

Personalen på den nya flyktinganläggnigen i Lidköping har skolats ordentligt och vill ha god stämning på arbetsplatsen.

De flesta har högskoleutbildning och flera av dem kommer från andra kulturer. En av dem har jobbat som läkare i Afghanistan.

Sammansvetsade och välutbildade
För att öka gemenskapen fick de nyanställda åka på en resa till Kvänum och de ägnade där mycket tid till gemensamma aktiviteter.

I december fick Gullspångs boende för ensamkommande flyktingbarn flytta halva sin personalstyrka till andra områden, efter hot och sexuella trakasserier. Men den situationen kommer inte att upprepas i Lidköping, det är enhetschefen Margareta Dahlbom säker på. Personalen är utvald med omsorg, säger hon.

- Jag har utgått från mina egna värderingar när jag anställde personal, och för att jobba här måste man tycka om det man gör, säger hon.

Väl förberett för barnen
Boendet ligger i det gamla vandrarhemmet i Lidköping. Lokalerna är nymöblerade och nytapetserade. 14 anställda förlaggt på 12 årstjänster ska jobbar med de ensamkommande asylsökande barnen, som kommer att vara 15 till antalet.

Personalstyrkan består av socionomer, sociologer, pedagoger, lärare och läkare, men också kockar och lagkunniga.

- Får man ett avslag så ska man ha positiva minnen från Lidköping och personalen, säger enhetschefen Margareta Dahlbom.

Jan Soja
jan.soja@sr.se