Jenny Seth och Danny Saucedo flippade och floppade