FÖRORTSSATSNING

Hyresgäster tvingas flytta vid renovering

Det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder har börjat planera för var alla hyresgäster ska ta vägen, när Stockholms miljonprogramsområden ska rustas upp.

Hyresgästerna måste flytta tillfälligt när bostäderna renoveras, men vart och under hur lång tid är inte bestämt.

En stor del av miljonprogramshusen i förorten är i dåligt skick, och bara i söderort ska 20 000 lägenheter renoveras de kommande åren.

– Det oerhört viktigt att renoveringsarbetet sker på ett tryggt och bra sätt för hyresgästerna. Hyresgästerna måste känna sig trygga i sitt boende, det gäller givetvis även om de tillfälligt måste evakueras under tiden deras bostäder renoveras, säger borgarrådet Joakim Larsson (M).