Eskilstuna

Arbetsmiljöbrister på gård

En gård utanför Eskilstuna får kritik av Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket anser att gården saknar rutiner för rapportering av olyckstillbud.

Dessutom har truckförarna inga skriftliga tillstånd för att få använda truck vilket verket kräver att de ska ha. Arbetsmiljöverket vill att gården ska införa rutiner för olyckstillbud och se till att det finns skriftliga tillstånd till anställda som ska använda truck.