Livslängden minskar i vissa länder

Livslängden ökar i flera länder, men i andra länder har den förväntade livslängden minskat, enligt medicintidskriften The Lancet.

Sjukdomen aids och social misär sätter avtryck i nya beräkningar av vuxnas livslängd. I 37 länder är chansen att få fira sin 60-årsdag lägre i dag än för 40 år sedan.

Som jämförelse är dödligheten bland relativt unga vuxna i många länder söder om Sahara i Afrika lika hög i dag som den var på 1750-talet i Sverige.

Men enligt The Lancets beräkningar har statistiskt sett risken att i dag dö före 60 år minskat med 34 procent bland kvinnor och med 19 procent bland män jämfört med 1970.