Växjö Stift

Vem ska ta över efter Thidevall?

Nu inleds den formella proceduren kring att välja ny biskop i Växjö stift efter det att Sven Thidevall avsatts. Det börjar med ett rådslag på måndag kväll i Jönköping, Kalmar och Växjö.

Då kan alla Svenska kyrkans medlemmar gå dit och tycka till om vem som de vill ha som ny biskop i Växjö stift. Förtroendevalda, präster och diakoner, anställda och kyrkomedlemmar möts till rådslag för att fundera kring stiftets framtid och vilken sorts biskop som stiftet behöver.

Sen kommer nomineringsarbetet igång och val att hållas. Senast 4 oktober är det klart vem som blir ny biskop i Växjö, men det kan bli klart redan i augusti om en given kandidat utmejslas.